Kde sme | Mapa webu | i-net  
 
  
MUDr. Andrej Zlatoś

Peľová galéria  

 

Peľová galéria

(zdroj:www.alergia.sk)
 
ambrózia palinolistá
Ambrosia artemisifolia
ambrózia palinolistá
Ambrosia artemisifolia
brest hrabolistý
Ulmus carpinifolia
breza previsnutá
Betula verrucosa
buk lesný
Fagus sylvatica
dub letný
Quercus robur
gaštan jedlý
Castanea sativa
hrab obyčajný
Carpinus betulus
javor (jjavorovec) jaseňolistý
Acer negundo (Negundo fraxinifolia)
javor horský
Acer pseudoplatanus
javor mliečny
Acer platanoides
jaseň štíhly
Fraxinus excelsior
jelša lepkavá
Alnus glutinosa
kukurica siata
Zea mays
láskavec ohnutý
Amaranthus retroflexus
lieska obyčajná
Coryllus avellana
lipa malolistá
Tilia cordata
mätonoh trváci
Lolium perenne
mätonoh trváci
Lolium perenne
mrlík biely
Chenopodium album
orech kráľovský
Juglans regia
pagaštan konský
Aesculus hippocastanum
palina obyčajná
Artemisia vulgaris
palina obyčajná
Artemisia vulgaris
platan javorolistý
Platanus hispanica
púpava lekárska
Taraxacum officinale
skorocel kopijovitý
Plantago lanceolata
slnečnica ročná
Helianthus annuus
timotejka lúčna
Phleum pratense
topoľ biely
Populus alba
topoľ čierny
Populus nigra
topoľ osika
Populus tremula
štiav menší
Rumex acetosella
zlatobyl obrovská
Solidago gigantea
žihľava dvojdomá
Urtica dioica
pixel

GDPR  

Od mája 2018 platí

smernica GDPR EU 

o ochrane osobných údajov

poučenie....

 
NOVINKA 

  • virtuálna ambulancia
  • SMS notifikácie termínov
  • výber termínu cez internet

viac informácií....        

 

 
ZAMERANIE 

ambulancia je

zameraná na deti

a dorast 

 
Peľové spravodajstvo 

peľové spravodajstvo

Kliknite na mapu

 

pixel
pixel
psoit design Asociácia súkromných lekárov Slovenskej republiky Úvodná stránka Zdravita, združenie ambulantných lekárov Zdravita, združenie ambulantných lekárov psoit design MUDr.Andrej  Zlatoš Zdravita, združenie ambulantných lekárov Asociácia súkromných lekárov Slovenskej republiky
pixel pixel