Kde sme | Mapa webu | i-net    
  
MUDr. Andrej Zlatoš

Vitajte na našich stránkach!  


 

POZOR ZHORŠENÁ

EPIEMCKÁ SITUÁCIA 

COVID 19

Január 2021 !

 

Vzhľadom k závažnej epidemickej situácii

a nekontrolovanému komunitnému šíreniu

infekcie COVID 19 , prosím  zvážte všetky

nasledovné odporučenia nakoľko je pre  Vás

a Vašich  blízkych najbezpečnejšie čo 

najviac obmedziť  akékoľvek kontakty s

inými osobami.  

Ak ste k nám objednaný na prvé vyšetrenie

alebo na plánovanú kontrolu , najskôr  nás

Telefonicky kontaktujte a dohovoríme postup,

ktorý  bude pre Vás najbezpečnejší .

Plánované  kontroly  pri  stabilizovanom stave

je možné  odložiť  o pár  týždňov bez rizika

negatívneho dopadu na  Váš zdravotný stav.

Ak ste nastavený na liečbu,   telefonicky

zhodnotíme ako v nej pokračovať a v prípade

potreby elektronicky predpíšeme lieky ,

samozrejme ak  bude nevyhnutá fyzická

kontrola načasujeme ju tak aby sme

minimalizovali  kontakt  s inými osobami .

Napríklad vstupné vyšetrenie pre 

kýchanie v lete,  alebo  štandardná kontrola

po peľovej sezóne, či plánované testy 

určite znesú  odklad o pár  týždňov

keď  sa epidemická situácia upokojí

 a znížite tým  riziko šírenia nákazy pre

 seba  aj svoje okolie.   

Napriek  vyššie uvedenému sme Vám

na našej ambulancii aj na ostatných

ambulanciách v Trnavskom regióne

 k dispozícii od 4.1.2021  v rozšírenom  

režime až do 16,00 hodiny, respektíve

je do 16,00 zabezpečený zástup.

Cieľom Však nie je  aby ste tento čas

Využili na neakútne a odkladné vyšetrenia,

ale aby sme boli k dispozícii na  situácie

kedy potrebujete akútne ošetrenie a

to aj v tomto rozšírenom čase . V tomto

čase budú na mestskej poliklinike Trnava

dostupné  aj  služby RTG pracoviska a

laboratórne vyšetrenia. 

Tento krok  realizujeme po dohovore

S vedením fakultnej nemocnice v Trnave

Aby sme znížili nápor pacientov na

urgentnom  príjme a pomohli tak 

zvládnuť neľahkú  situáciu  našim

kolegom v nemocnici . Preto sa prosím

v tomto čase primárne  obracajte na 

ambulancie svojich  obvodných lekárov

a svojich  špecialistov a nie  na

urgentný príjem v nemocnici. V čase

do 16,00  bude  zabezpečené aj 

zastupovanie v prípade choroby lekára a

ako je  uvedené vyššie  aj laboratórny

servis a USG  a RTG  vyšetrenia.

 

Stále platia  štandardné postupy:

 

 

Ak ste boli v kontakte s osobou s podozrením, alebo

s potvrdeným ochorením COVID19 a plánujete prísť 

na vyšetrenie -  KONTAKTUJTE nás aj v prípade

neprítomnosti príznakov infekcie dýchacích  ciest

pred  plánovanou  návštevou TELEFONICKY ! 

 

Ak sa u Vás vyskytnú ťažkosti - horúčka, kašeľ,

sťažené dýchanie, bolesť svalov, bolesť hlavy,

 únava, ktoré môžu byť prejavom ochorenia

COVID19, taktiež nás kontaktujte, aby sme

zvážili stav a prípadne zmenili termín

vyšetrenia. V tomto prípade bez telefonického

 dohovoru nenavštívte prosím ani žiadneho

 iného  lekára -  ohrozíte tak spolupacientov

v čakárni aj zdravotnícky  personál .

 


 

 

 

Najdôležitejšie  je  aby ste pri podozrení na infekciu Corona vírusom  

neprišli svojmu  lekárovi , do nemocnice alebo na pohotovosť priamo

bez predchádzajúceho  upovedomenia príslušných orgánov !!! 

Môžete tým ohroziť všetkých u lekára čakajúcich spolupacientov !!! 

Pri podozrení  kontaktujte svojho lekára, alebo regionálny úrad

verejného zdravotníctva ktorý Vás bude navigovať  a v prípade

vážneho podozrenia Vám  zabezpečí aj transport  do  zdravotníckeho

zariadenia , v ktorom sa musia na Váš  príchod  pripraviť. 

 

KONTAKTNÉ ČÍSLO TRNAVA - 0905 903 053

Objednajte sa na vyšetrenie z pohodlia domova cez internet
SMS notifikácia termínov 
virtuálna ambulancia 
a mnoho ďalšieho ... viac...

 

Prajem  Vám pekný deň, bez alergie a choroby, plný dobrej nálady a radosti z plného zdravia.

Dovoľujem si Vám predstaviť druhú verziu našej internetovskej prezentácie, ktorej cieľom je informovať Vás o našich službách, poskytnúť potrebné informácie, ktoré Vám uľahčia orientáciu v problematike alergie a porúch obranyschopnosti a navigujú Vás správnym smerom aj pri potrebe poskytnutia zdravotnej starostlivosti či už na našom pracovisku, alebo u kolegov v spolupracujúcich odboroch.

Môžete si pozrieť ordinačné  hodiny, informáciu o tom kedy nepracujeme, či  už z dôvodu choroby, alebo plánovanej dovolenky, informácie o spôsobe objednávania, približnej časovej náročnosti jednotlivých vyšetrení a ošetrení, nájdete informácie o kategorizácii liečiv, odkazy na stránky o alergii určené pre laickú verejnosť a mnoho ďalšieho.

Verím, že naša komunikácia sa  týmto projektom zlepší k obojstrannej spokojnosti.

Váš   

MUDr. Andrej Zlatoš

pixel

GDPR  

Od mája 2018 platí

smernica GDPR EU 

o ochrane osobných údajov

poučenie....

 
NOVINKA 

  • virtuálna ambulancia
  • SMS notifikácie termínov
  • výber termínu cez internet

viac informácií....        

 

 
ZAMERANIE 

ambulancia je

zameraná na deti

a dorast 

 
Peľové spravodajstvo 

peľové spravodajstvo

Kliknite na mapu

 

pixel
pixel
psoit design Asociácia súkromných lekárov Slovenskej republiky Úvodná stránka Zdravita, združenie ambulantných lekárov Zdravita, združenie ambulantných lekárov psoit design MUDr.Andrej  Zlatoš Zdravita, združenie ambulantných lekárov Asociácia súkromných lekárov Slovenskej republiky
pixel pixel